OBO防雷器,德国盾牌防雷,雷安防雷器,防雷器,浪涌保护器,spd,盾牌防雷,防雷器,三合一防雷,二合一防雷,工控防雷,网络防雷,信号防雷,机房工程防雷系统,断路器

DS253VG-690电源电涌保护器

产品特点:
 
 • Type 1 + 2 + 3 电涌保护器
 • In: 30 kA
 • Limp : 25 kA
 • 低残压
 • 内置热脱扣机构、故障显示、遥信告警
 • 符合EN 61643-11 and IEC 61643-11 标准
 • 尺寸图:

          

   

  技术参数: